KinoNor

Filmfestivaler

Film er best på kino, men normalt importeres det kun like i overkant av 200 filmtitler til norske kinoer. KinoNor bidrar til at dette tilbudet utvides gjennom våre filmfestivaler.

KinoNor er vertskap og er eier i flere av landets største og beste filmfestivaler:

Gjennom filmfestivalene tilbyr KinoNor sine kinoer et bredere utvalg filmer enn andre kinoer, for å sikre våre gjester flere gode filmopplevelser - på kino.