KinoNor
Barn i kinosal

Aldersgrenser

Nye aldergrenser fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 har Medietilsynet informert at nye aldersgrenser blir som følger:

 • Tillatt for alle
 • 6 år
 • 9 år
 • 12 år
 • 15 år
 • 18 år

Ledsagerregelen videreføres i den nye loven på følgende måte:

 • 6 år - tillatt for alle barn sammen med voksne
 • 9 år - barn ned til 6 år sammen med voksne
 • 12 år - barn ned til 9 år sammen med voksne
 • 15 år - unge ned til 12 år sammen med voksne
 • 18 år - absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.